Teksti suurus:
A A A

Põlva malev väljaõppe üritused 2020.a

14.11.2019
 
Põlva maleva 2020.a väljaõppe üritused, nende toimumisajad ja kohad:

0. LTA-1 (rohelised üksused RV, RÜ, KV, KÜA, KÜ):
 1. 03.01-05.01.2020 (Tartus, Lehola). Planeerimisharjutus.
1. LõMKR SOKkl (kõigile uutele LõMKR malevate liikmetele):
 1. 03-05.01.2020 (Põlva malev)
 2. 24-26.01.2020 (Põlva malev)
 3. 14-16.02.2020 (Põlva malev)
 4. 06-08.03.2020 (Põlva malev)
 5. 27-29.03.2020 (välilaager Tsiatsungõlmaal)
 6. 17-19.04.2020 (välilaager Tsiatsungõlmaal)
 7. 08-10.05.2020 (välilaager Tsiatsungõlmaal)
 8. 29-31.05.2020 (kontrollharjutuse koht täpsustamisel)
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10, maksimaalne 30.

2. TAK-1 (rohelised üksused, soovi korral ka kollased):
 1. 08.02.2020 (Kanepi). Jao tegevus jalgsirännakul, eksitusala loomisel, miiniõpe, varitsuse/miinivaritsuse teostamine.
3. TIIR-1 (kõigile Põlva maleva allüksustele):
 1. 13.03-15.03.2020 (Tsatsungõlmaa). Automaadi test nr 2/3.
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10, maksimaalne 30.

4. LTA-2 (rohelised üksused RV, RÜ, KV, KÜA, KÜ):
 1. 03.04-05.04.2020. Planeerimisharjutus. Toimumiskoht täpsustamisel.
5. TAK-2 (rohelised üksused, soovi korral ka kollased):
 1. 22.05-24.05.2020 (Läbiviimise koht täpsustamisel). Koostöö Võru malevaga. Rühma hajutatud lahingutegevus.
6. TIIR-2 (kõigile Põlva maleva allüksustele):
 1. 12.06-14.06.2020 (Tsaitsungõlmaa). Autmaadi test nr 2/3.
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10, maksimaalne 30.

7. LõMKR KPEKkl (LõMKR malevate liikmetele, kes läbinud eelnevalt SOKkl ja soovib jätakata KP ametikohal):
 1. 07.08-09.08.2020
 2. 21.08-23.08.2020
 3. 11.09-13.09.2020
 4. 09.10-11.10.2020
 5. 06.11-08.11.2020
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10, maksimaalne 30. Läbiviimise koht täpsustamisel. Laskeharjutused toimuvad Nursipalus.

8. LõMKR KPEKkl täiendõpe (LõMKR malevate liikmetele, kes varasemalt läbinud KPEK-i ja soovib jätaka KP ametikohal):
 1. 27.11-29.11.2020 (Nursipalu)
 2. 11.12-13.12.2020 (Nursipalu)
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10, maksimaalne 30.

9. Sõjalis-sportlik üritus "MUST KOTKAS" (kõigile kodanikele):
 1. 28.08-30.08.20209 (Põlva lähiümbrus) 
10. Kaitseliidu suurõppus "SIBUL20" (rohelised ja kollased üksused):
 1. 04.09-06.09.2020 (ForKe)
 2. 02.10-04.10.2020 (KeJVKo ja KKR)
11. TIIR-3 (kõigile Põlva maleva allüksustele):
 1. 16.10.-18.10.2020 (Tsatsungõlmaa). Automaadi test nr 2/3.
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10, maksimaalne 30.

12. LõMKR B.kategooria lõhkamine (LõMKR malevatele liikmetele, kes omandanud eelnevalt A.kat lõhkaja):
 1. 23.10-25.10.2020 (Nursipalu)
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10. maksimaalne 30.

13. LõMKR B.kategooria täiendõpe (LõMKR malevatele liikmetele B.kategooria lõhkaja õiguste ülalhoidmiseks):
 1. 04.12-06.12.2020 (Nursipalu)
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10, maksimaalne 30.

14. Autojuhtide täiendõpe "MASINAD KORDA" (Põlva maleva allüksuste autojuhtidele):
 1. 30.10-01.11.2020 (Võru, Taara linnak)