Teksti suurus:
A A A

SAATSE SAABAS

03.08.2020
Lõuna prefektuur viib läbi "SAATSE SAABAS" laskejooksu võistluse, mille täpsem kirjeldus toodud allpool.

Lõuna prefektuuri laskejooksu ”SAATSE SAABAS ”juhend

1. Eesmärk
- parimate selgitamine kombineeritud laskealases/üldfüüsilises ettevalmistuses;
- jõustruktuuride vaheliste sidemete tugevdamine.

2. Osalejad
Võistlus on individuaalne.

3. Võistluseks registreerimine ja ajakava
Võistlejate registreerimine toimub Saatse kordonis aadressil:
Võru maakond, Setomaa vald, Ulitina küla 18.09.2020 kell 10.00-10.45.
Võistluse avamine Saatse kordonis: kell 11.00.
Võistluse algus Saatse lasketiirus Uibotalu kinnistul: kell 11.45.
Orienteeruv võistluse lõpetamine Saatse kordonis kell 15.00.

Võistlusele registreerimine 27.08.2020 maleva korrapidaja juures.
Kohapeal registreerimist ei toimu. Kohapeal saavad võistlejad ainult rinnanumbrid.

4. Võistlusalad

4.1 Kross lahingupaaridele (jooks 2 km-laskmine püstol-jooks 2 km-laskmine püstol-jooks 2 km- laskmine püstol-jooks 2 km:
Võisteldakse paarides, meestele jooksudistants kokku ~8,0 km ja naistele ~6,0 km. Segavõistkondadel (mees ja naine) ~6,0 km.

Peale starti läbivad kõik võistlejad 2 km ringi, jõudes ringi lõpus püstolitiiru juurde laseb lahingpaar 9 millimeetrisest teenistuspüstolist distantsilt 20 m ühte IPSC classic märklehte, kokku 14 lasku (kumbki lahingpaariline laseb 7 lasku, laskeasend püsti, vaatlustorusid kasutada ei tohi)
Järgneb 2 km ring, peale mille läbimise püstolitiiru juurde jõudes laseb kumbki lahingpaariline 9 millimeetrisest teenistuspüstolist distantsilt 15 m ühte IPSC märklehte 8 lasku (kumbki lahingpaariline laseb 4 lasku, laskeasend põlvelt, vaatlustorusid kasutada ei tohi).
Järgneb 2 km ring, peale mille läbimise püstolitiiru juurde jõudes laseb kumbki lahingpaariline 9 millimeetrisest teenistuspüstolist distantsilt 15 m ühte IPSC märklehte 8 lasku (kumbki lahingpaariline laseb 4 lasku, laskeasend lamades, vaatlustorusid kasutada ei tohi). Kui ilm ei võimalda lasta lamades, siis asendatakse lamades laskmine püsti laskmisega!
Meestel tuleb joosta veel 2 km ring ja finiš on lasketiirus, naised ja segavõistkonnad peale 3 laskmist väljuvad lasketiirust ja finišeerivad.
Püstolitiiru sisenetakse vasakult poolt ja väljutakse tiirust paremalt poolt, jälgida suunaviipasid! Laskmiskohad on märgistud.
Relva tohib kabuurist välja võtta alles tulejoonel. Lahingpaariline seisab laskmise ajal laskja selja taga ootejoonel. Relva laadimine ja salvevahetused toimuvad tulejoonel. Kui laskmine lõpetatakse, siis pannakse relv tagasi kabuuri ja kaitseriivistatakse kaitseriivi olemasolul. Salve alt ei võeta jooksmise ajal. Kindlasti veenduda enne jooksma hakkamist, et relv on korralikult kabuuris kuna padrun jääb rauda! Kasutame 1 salve. Kellel on mingi muu teenistuspüstol, mille salve mahub vähem padruneid, siis need võivad kasutada 2 salve.

Kui tulejoone kohtunik on veendunud relva ohutus käsitlemises, siis jätkatakse jooksmist.
Tulejoone kohtunikul on õigus võistleja diskvalitseerida ohutustehnika jämeda rikkumise eest. Laskmistulemused saab teada pärast jooksmise lõppu, kui lõpuajale liidetakse lahingpaari laskmistulemus ehk lõplik võitja selgub jooksuaja ning laskmise (võimalike) „trahvisekundite“ summeerimisel.

Varustus: Lahingpaarid on välivormis, peakatetega, saabastega, teenistuses kasutatavate 9 millimeetrise püstolitega vööl või jala peal kabuuris kummalegi lahingpaarilisele. Kui salvekotti ei ole, siis võib salved panna ka taskusse. Püstoli laskmisel peavad olema kaasas ka kõrvaklapid (võivad ka kõrvatropid) ja prillid.

4.2 Laskeharjutus “Ühe lasu võistlus püstolist CZ” Lõuna Prefektuuri prefekti eriauhinnale.
Lastakse ühe käega 25 meetri kaugusel olevasse ringmärklehte nr 4 üks lask.
Eriauhinna saajaks osutub kõige täpsema tabamuse sooritanud võistleja.
Laskeharjutuse sooritavad kõik võistlejad ühest ja samast ilma konstruktsiooniliste muudatusteta püstolist “CZ”, mis asub laskja ees oleval laskealusel. Aega laskeharjutusele peale laskmise läbiviijalt käskluse “Tuld” saamist on 10 sekundit.
Võistlus hakkab kohe peale põhivõistluse(kross lahingpaaridele) lõppu.

5. Tulemuste arvestamine
Krossis on nii meestele kui naistele arvestus kahes vanuseklassis.
Alates sellest aastast on ilma vanust arvestamata uus võistlusklass-segavõistkond (mees ja naine).
Paremusjärjestus peetakse eraldi, naiste ja meeste lahingpaaridele, vanuseklassides kuni 40 aastat (40 a kaasaarvatud) ning 41 aastat ja vanemad ning segalahingpaar.
Kui militaarkrossis on ühe lahingpaarilise vanus kuni 40 aastat ja teine lahingpaariline on 41 aastat või vanem, siis lahingpaari arvestatakse vanemasse vanuseklassi kui võistkonna koguvanus on kokku vähemalt 82 aastat. Vanuse arvestamisel lähtutakse võistlejate sünniaastast.
Laskeharjutuses Lõuna Prefektuuri prefekti eriauhinnale vanuseklassides ning meeste ja naiste arvestuses eraldi arvestust ei peeta.

6. Võistluse korralduse selgitus ja „trahvisekundid“
Võistlus hakkab pihta jooksuga, starditakse järgmiselt: nooremad mehed stardivad 5 min hiljem, kõik ülejäänud klassid stardivad tavaajakava järgi. Kui registreerub rohkem kui 15 lahingpaari, siis starditakse vastavalt allpool toodud juhendile.
Teenistuspüstolist laskmises annab tabamus A– 0 sekundit., B- 0 sek., C- 10 sek., D- 20 sek., möödalask –30 sek.
Finiši ületab lahingpaar koos.
Lahingpaariliste kaugus teineteisest krossirajal ei või ületada 10 meetrit.
Kui tuleb üle 15 lahingpaari, siis stardivad esimesena nooremad mehed, teiste võistlus algab peale viimase lahingpaari finišisse jõudmist, s.t. umbes 1h hiljem (stardiaeg teatatakse jooksvalt). Teistel võimalik soovi korral viibida kordonis soojas, kuni esimene võistlus on läbi. Kui tuleb mitu starti, siis võistluse ajakava muutub!

Relvi ja laskemoona võistluse korraldajad ei taga. V.a laskemoon „Ühe lasu võistlus püstolist CZ” Lõuna Prefektuuri prefekti eriauhinnale.

Võistlusalade läbiviimise üksikasjalised selgitused on võistluspaigal nähtaval.

Püstolitiirus panevad võistlejad ise märklehed üles (neid abistavad kaevikukohtunikud) ja ära toovad võistluse korraldustoimkonda kuuluvad inimesed. Rajal juhtunud õnnetusest viivitamatult teavitada korraldustoimkonda, tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise.

Protestid esitatakse peakohtunikule vahetult peale jooksmise lõppemist, kuid mitte hiljem, kui üks tund peale juhtumit. Kohe peale võistluse lõppemist on võimalik võistkondade esindajatel tutvuda laskmistulemustega. Peakohtunikul on õigus ohutusnõuete rikkujaid võistluselt kõrvaldada.

Autasustamine toimub peale võistluse lõppemist Saatse kordonis. Kõik krossi läbinud võistlejad saavad medali kohe peale lõpetamist finišis. Võistlusklasside lahingpaaride võitjaid autasustatakse karikaga või hinnalise meenega ja diplomiga. Ühe lasu võistlus püstolist CZ võitja saab” Lõuna prefektuuri prefekti eriauhinna.

Võistlejad kes soovivad toitlustamist (supp) saavad seda teha oma kulul. Supp maksab 1,50 EUR.
Makstakse kohapeal kas kokale või suppi jagavale inimesele. Supp tuleb tellida 28.08 kuupäevaks koos registreerimisega!

Võistkondade ja võistlejate esindajatele väljastatakse soovi korral võistluste protokollid elektronpostiga võistluspäevale järgnevaks tööpäevaks.

7. Stardimaks
Stardimaks välisvõistkondadele 10 EUR lahingpaar. Politsei-ja Piirivalveameti võistkonnad stardimaksu maksma ei pea. Välisvõistkondadel maksta stardimaks võistluse registratuuris enne võistluse avamist.