Teksti suurus:
A A A

Relvaeksam

Relvaeksam toimub:

Kui soovitakse eelnevat konsultatsiooni/õpet siis tuleb selleks aeg kokku leppida. Relvaeksamile registreerimine hiljemalt nädal enne eksami toimumist.

1. 13.03.2020 kell 18.00 relvaeksami teoreetiline osa ja relvaeksami praktilise osa teadmiste ja  oskuste kontroll KL Põlva maleva staabis, Võru tn 3, Põlva.14.03.2020 kell 10.00 relvaeksami praktilise osa laskekatsed (LVE- test.2) Võrumaal.   
2.  12.06.2020 kell 18.00 relvaeksami teoreetiline osa ja relvaeksami praktilise osa teadmiste ja  oskuste kontroll KL Põlva maleva staabis, Võru tn 3, Põlva. 13.06.2020 kell 10.00 relvaeksami praktilise osa laskekatsed (LVE- test.2) Võrumaal.   
3.  16.10.2020 kell 18.00 relvaeksami teoreetiline osa ja relvaeksami praktilise osa teadmiste ja  oskuste kontroll KL Põlva maleva staabis, Võru tn 3, Põlva. 17.10.2020 kell 10.00 relvaeksami praktilise osa laskekatsed (LVE- test.2) Võrumaal.   
4. 11.12.2020 kell 18.00 relvaeksami teoreetiline osa ja relvaeksami praktilise osa teadmiste ja  oskuste kontroll KL Põlva maleva staabis, Võru tn 3, Põlva. 12.12.2020 kell 10.00 relvaeksami praktilise osa laskekatsed (LVE- test.2) Võrumaal. 

Eksamiks saab registreeruda lpn Jaanus Paekivi  juures tel 53495092 või KL Põlva maleva relvuri juures.

Allolevate dokumentide avamiseks ja lugemiseks on tarvis Word ja pdf dokumente avavat programmi.

Blanketid:

Relvaloa saamiseks ja kodushoiustamiseks mõeldud blanketi leiad siit: Blanket

Seadused ja eeskirjad:

Kaitseliidu relvade käsitlemise kord: kaitseliidu_relvade_kasitlemise_kord.pdf
Ohutustehnika eeskirjad: OE1_2.doc  OE1_6.doc  OE1_7.pdf
Kaitseliidu seadus (eriline rõhk peatükk 5.): https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014051?leiaKehtiv
Relvaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014121?leiaKehtiv
UUS! Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/123072016005
Muud olulised väljavõtted seadustest: valjavotteid_seadustest.pdf
Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/127032015031
Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/127032015032
Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord   https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015006
Kaitseministri määruse "Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise lubamise tingimused ja kord" seletuskiri   http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/fdf5dd6c-c0a1-4fd4-b766-9daf9a2e2ffb#zDLTIl3W
Karistusseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015009
Tegevliikme relva soetamiseks loa andmise tingimused ja vorm https://www.riigiteataja.ee/akt/119062015010
Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm https://www.riigiteataja.ee/akt/116062015011
Relvaeksami sooritamise kord Relvaeksami_kord.docx

LISAKS TUTVUGE KINDLASTI ÕPPEMATERJALIDEGA SIIT!