Teksti suurus:
A A A

Noored KotkadNoorte Kotkaste Põlva malev
Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.

Dokumendid ja kasulikud lingid:

Noorte Kotkaste interneti lehekülje leiate: http://www.nooredkotkad.ee/
Noorte Kotkaste sisekord: http://www.nooredkotkad.ee/et/noorte-kotkaste-sisekord
Noorte Kotkaste põhikiri: http://www.nooredkotkad.ee/et/noorte-kotkaste-pohikiri
Noorte Kotkaste noorliikme avaldus: NK noorliikme avaldus.docx


Noorteorganisatsioon Noored Kotkad on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille juhiks on Noorte Kotkaste peavanem, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu Kaitseliidu ülem.

Noorte Kotkaste organisatsiooni noorliikmed võivad olla  7-18-aastased meessoost isikud.
Noorte Kotkaste tegevliikmeteks on täiskasvanud noortejuhid, kes tunnistavad Noorte Kotkaste eesmärke ja oma tegevusega aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

Noorte Kotkaste pühalik tõotus:
Kinnitades ausõnaga, annan pühaliku tõotuse teha kõike, mis minu võimuses, et täita oma kohust Eesti isamaa ees, igal ajal aidata oma ligimest, ustavaks jääda noorkotkaste kommetele ja nende järgi tegutseda. Olen alati valmis!

Noorte Kotkaste juhtlause: Isamaa auks ole valmis! Alati valmis!
Noorte Kotkaste loosung: Mehena meeste ridadesse!

Noorte Kotkaste noorliikmete kombed:
1. noorkotkas armastab oma kodu ja on ustav isamaale,
2. noorkotkas on abivalmis,
3. noorkotkast võib usaldada,
4. noorkotkas on iga noorkotka sõber ja nõrgema kaitsja,
5. noorkotkas on korralik, viisakas ja õilis,
6. noorkotkas on looduse sõber ning kaitsja,
7. noorkotkas kuulab oma vanemate ja juhtide sõna,
8. noorkotkas on tasakaalukas ja leiab igale olukorrale sobiva lahenduse,
9. noorkotkas on julge oma mõttes, sõnas ja teos,
10. noorkotkas on töökas, kokkuhoidlik ja visa ega tee midagi poolikult.

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis sai noorkotkaste liikumine Põlva malevas alguse KL Põlva maleva Veriora rühma Leevi jaos 1992. aastal. Esimesed noorkotkad võeti Leevil vastu 19. mail 1993. aastal. 2021. aasta algul on noorkotkaid kokku vabariigis üle 3500 ja Põlvamaal 245.
 
 NK Põlva malevasse kuulub 10.12..2021 seisuga 18 rühma:
Rühm                                  Rühmapealik, rühmapealiku abi
1. Ahja rühm                        Piret Palm
2. Intsikurmu rühm              Janek Maidla
3. Johannese  rühm             Kristi Uibo
4. Kanepi rühm                    Diana Patrael
5. Kõlleste rühm                  Tarmo Haljak
6. Laheda rühm                   Ainika Mägi, Arti Arula. Lauris Pikk, Jane Lentsius
7. Leevi rühm                      Irina Vegner, Kasper Kallari
8. Mehikoorma rühm           Liisi Pikki
9. Mikitamäe rühm               -                   
10. Mooste rühm                  Tarmo Vist
11. Orava rühm                     -             
12. Põlva rühm                     Lauri Lutsar
13. Ridali rühm                     Margo Saarna, Meelis Oru
14. Ruusa rühm                   Joonas Poom
15. Räpina rühm                  Toomas Heering
16. Saverna rühm                Tuulike Mölder
17. Vastse-Kuuste rühm      Janno Simso, Malle Mägi, Johan Birjuk         
18. Värska rühm                   Hannes Helk


 
Meie hulka astumiseks on vaja täita vormikohane avaldus elukohajärgses rühmas.
Kandideerimisaeg on 2 kuud. Nooreks Kotkaks olemist tõendab noorkotka vormiriietus: tumesinine müts kotkamärgiga, sinakashall vormipluus, mustad pikad püksid, mustad kingad (kingad ja püksid on tarvis endal muretseda) sinine kaelarätt ning liikmekaart, mis antakse kätte peale piduliku tõotuse andmist rühma koondusel, aastapäeval või laagris.

Noorte Kotkaste Põlva malev pakub võimalust osaleda meie õppepäevadel ja matkadel, piirkondlikes ja vabariiklikes laagrites, spordivõistlustel ja võistlusretkedel.

Võru 3, Põlva 63308

NK noorteinstruktor: Maive Tõemäe
telefon: 717 9267; 524 6871
maive.toemaekaitseliit.ee

NK Põlva maleva pealik Janno Simso
Telefon: 511 9116
janno.simsogmail.com
 
NK Põlva maleva pealiku abi Tarmo Vist
telefon: 526 4280
tarmovistgmail.com