Teksti suurus:
A A A

Noored KotkadNoorte Kotkaste Põlva malev
Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.

Dokumendid ja kasulikud lingid:

Noorte Kotkaste interneti lehekülje leiate: https://nooredkotkad.ee/
Noorte Kotkaste sisekord: https://nooredkotkad.ee/dokumendid/sisekord/
Noorte Kotkaste põhikiri: https://nooredkotkad.ee/dokumendid/pohikiri/
Noorte Kotkaste noorliikme avaldus: NK noorliikme avaldus.docx


Noorteorganisatsioon Noored Kotkad on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille juhiks on Noorte Kotkaste peavanem, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu Kaitseliidu ülem.

Noorte Kotkaste organisatsiooni noorliikmed võivad olla  7-18-aastased meessoost isikud.
Noorte Kotkaste tegevliikmeteks on täiskasvanud noortejuhid, kes tunnistavad Noorte Kotkaste eesmärke ja oma tegevusega aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

Noorte Kotkaste pühalik tõotus:
Kinnitades ausõnaga, annan pühaliku tõotuse teha kõike, mis minu võimuses, et täita oma kohust Eesti isamaa ees, igal ajal aidata oma ligimest, ustavaks jääda noorkotkaste kommetele ja nende järgi tegutseda. Olen alati valmis!

Noorte Kotkaste juhtlause: Isamaa auks ole valmis! Alati valmis!
Noorte Kotkaste loosung: Mehena meeste ridadesse!

Noorte Kotkaste noorliikmete kombed:
1. noorkotkas armastab oma kodu ja on ustav isamaale,
2. noorkotkas on abivalmis,
3. noorkotkast võib usaldada,
4. noorkotkas on iga noorkotka sõber ja nõrgema kaitsja,
5. noorkotkas on korralik, viisakas ja õilis,
6. noorkotkas on looduse sõber ning kaitsja,
7. noorkotkas kuulab oma vanemate ja juhtide sõna,
8. noorkotkas on tasakaalukas ja leiab igale olukorrale sobiva lahenduse,
9. noorkotkas on julge oma mõttes, sõnas ja teos,
10. noorkotkas on töökas, kokkuhoidlik ja visa ega tee midagi poolikult.

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis sai noorkotkaste liikumine Põlva malevas alguse KL Põlva maleva Veriora rühma Leevi jaos 1992. aastal. Esimesed noorkotkad võeti Leevil vastu 19. mail 1993. aastal. 2024. aasta algul on noorkotkaid kokku vabariigis üle 3770 ja neist Põlvamaal 262.
NK Põlva malevasse kuulub 01.01.2024 seisuga 16 rühma:

Rühm                             Rühmapealik, rühmapealiku abi(d)
1. Ahja rühm                     Piret Palm
2. Intsikurmu rühm           Janek Maidla
3. Johannese  rühm         Kristi Kuldhaamer
4. Kanepi rühm                Elisabet Maranik, Diana Patrael
5. Kõlleste rühm              Tarmo Haljak
6. Laheda rühm               Ainika Mägi, Arti Arula. Lauris Pikk
7. Leevi rühm                   Irina Vegner, Kasper Kallari
8. Mehikoorma rühm        Liisi Pikki
9. Mooste rühm               Tarmo Vist
10. Põlva rühm                 Lauri Lutsar
11. Ridali rühm                 Margo Saarna, Meelis Oru
12. Ruusa rühm               Joonas Poom
13. Räpina rühm              Toomas Heering
14. Saverna rühm            Tuulike Mölder
15. Vastse-Kuuste rühm  Janno Simso, Malle Mägi, Johan Birjuk         
16. Värska rühm              Hannes Helk

 
Meie hulka astumiseks on vaja täita vormikohane avaldus elukohajärgses rühmas.
Kandideerimisaeg on 2 kuud. Nooreks Kotkaks olemist tõendab noorkotka vormiriietus: tumesinine müts kotkamärgiga, sinakashall vormipluus, mustad pikad püksid, mustad kingad (kingad ja püksid on tarvis endal muretseda) sinine kaelarätt ning liikmekaart, mis antakse kätte peale piduliku tõotuse andmist rühma koondusel, aastapäeval või laagris.

Noorte Kotkaste Põlva malev pakub võimalust osaleda meie õppepäevadel ja matkadel, piirkondlikes ja vabariiklikes laagrites, spordivõistlustel ja võistlusretkedel.

Võru 3, Põlva 63308

NK noorteinstruktor: Maive Tõemäe
telefon: 717 9267; 524 6871
maive.toemaekaitseliit.ee

NK Põlva maleva pealik Janno Simso
Telefon: 511 9116
janno.simsogmail.com
 
NK Põlva maleva pealiku abi Tarmo Vist
telefon: 526 4280
tarmovistgmail.com