Teksti suurus:
A A A

NATO Velo 2021

24.03.2021
Edastame esmase informatsiooni, et kaardistada võimalikke vabatahtlikke jalgratturitest soovijaid üle kaitseväe, Kaitseliidu ja kaitseministeeriumi, kes tahaksid ja saaksid osaleda NATO Velo 2021 rattasõidu väljakutses. Palun jagada oma üksustes/asutustes.
 
Mis: Pärast edukat NATO Velo 20 rattatuuri Eestis, on UK ambitsioon korraldada veelgi rahvusvahelisem rattasõit Poolast Eestisse kaasates 3B ja POL ning nendes paiknevate eFP lahingugruppide liitlasriikide esindajad.
 
Millal: Planeeritult on sõit ise 16-23 JUN 2021, kuid Eestist Poola sõit oleks 14JUN ning 15JUN oleksid ettevalmistused. 24JUN oleks välisriikide esindajate lahkumine Tapalt. Tähelepanu: COVID-19 olukord võib olukorda muuta (edasi lükata; ära jätta; siseriiklikult korraldada).
 
Kes: Eesti, Läti, Leedu, Poola ja nendes riikides paiknevate eFP lahingugruppide liitlasriikide esindajad. Kokku on ambitsioon saada kuni 60 ratturit, nii et vähemalt igast eFP osalisriigist oleks võimalusel üks sõitja. Hetkel arvestatakse eestlastest kuni 5 ratturit ning kuni 2 toetusliiget. Lisaks eFP EST lahingugrupist sõitjad ja toetajad. Kindlasti tasub teada anda, kes sooviks läbida kogu distantsi, kui ka neid, kes võiksid olla huvitatud üksikust etapist Eestis (eeldatavalt 21-23JUN).
 
Kus: marsruut ei ole 100% paigas, kuid eelduslikult ja üldistatult: Orzysz (Poolas eFP LG asukoht) – Vilnius – Rukla (Leedus eFP LG asukoht) – Riga – Adaži (Lätis eFP LG asukoht) – Valga – Tartu? -  Paide (Võidupüha paraad (kui toimub), Eesti marsruut on kõige lahtisem). Kui Paides peaks olema lõpp, siis eelduslikult pärast soovitakse jõuda ratturitega Tapale, et välisriikide esindajad saaks ühe öö puhkust enne tagasisõitu.
Kokku ca 1100 km, seega ca 140-170 km päevas.
 
Miks: Näidata NATO kohalolu, ühtsust ja tugevust.
 
 
Täiendav informatsioon:
  1. Suure osalemishuvi korral veel valikukriteeriumid paigas ei ole, kuid võimalusel kaasaks erinevaid üksuste liikmeid. Kuna COVID-19 olukord võib muuta ka tegevuse ainult siseriiklikuks, siis võib osutuda võimalikuks suurem osaliste arv.
  2. Võimalik osalemine tuleks aegsasti kooskõlastada oma vahetu ülemaga!
  3. See ei ole võistlus, vaid pigem väljakutse, kes ennekõike suudaks läbida kogu distantsi!
  4. 05-09 APR nädalal esimene virtuaalne planeerimiskonverents.
  5. MHK 12 APR riietuse tellimine.
  6. COVID-19 piirangutega arvestatakse. Sõidu tegeliku toimumise otsustamine hiljemalt 17-21MAY nädalal.
  7. Eelarve: eestlaste osalemise kulud planeeritakse katta KV eelarvest (lähetus, riietus, majutus, toitlustus).
  8. Toetusliikmete osalusvajadus täpsustub koostöös eFP EST LG, aga vähemalt kaks huvilist oleks vajalik.
  9. Igal sõitjal peaks soovitatavalt olema maanteeratas. Üksiku etapi võib läbida ka muu rattaga.
  10. Sõitjad jagatakse erinevatesse väiksematesse kiirusgruppidesse. Eelmisel aastal oli kolm gruppi, kus aeglasema grupi miinimum oli 25 km/h, kuigi reaalsuses oli keskmine kiirus ca 28-30 km/h.
Osalemise soovist teada anda kpt Tanel Põldsepp-ale.