Teksti suurus:
A A A

Naiskodukaitse


Naiskodukaitse Põlva ringkond asutati 13. detsembril 1997.a.

Hetkel on ringkonnas 100 tegevliiget, 4 noorliiget, 1 auliige, 2 toetajaliiget

Ringkond jaguneb Põlva, Räpina ja Kanepi jaoskondadeks.

Eneseareng – Naiskodukaitse on organisatsioon, mis tõstab läbi eneseteostusvõimaluste, üksteiselt õppimise ja koolituste naiste sotsiaalset toimetulekuvõimet. Omandatud teadmised ja oskused on rakendatavad nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt.

Pärimuse hoidmine – Naiskodukaitse hoiab au sees organisatsiooni traditsioone ja rahvuslikke tavasid ning jäädvustab ja väärtustab organisatsiooni ajalugu.

Turvalisus – Naiskodukaitse aitab oma tegevuse ja hoiakutega kaasa turvalisema elukeskkonna loomisele. Iga Naiskodukaitse liige suudab hädaolukorras ise hakkama saada ja ka teisi aidata.

Vastutus – Naiskodukaitse koondab liikmeid, kes tunnetavad oma vastutust  isamaa ja ühiskonna ees ning on vajadusel valmis kiiresti reageerima täitmaks vabatahtlikult oma riigikaitselisi kohustusi.

Organiseerumine naistena – Naiskodukaitse ühendab eri põlvkondadest ja erineva sotsiaalse taustaga tegusaid naisi, andes neile kõigile võimaluse mitmekülgseks ning kasulikuks ühiskondlikuks tegevuseks.

Täiendavat informatsiooni Naiskodukaitse organisatsiooni kohta leiad: http://www.naiskodukaitse.ee