Teksti suurus:
A A A

Naiskodukaitse


Naiskodukaitse Põlva ringkond asutati 13. detsembril 1997.a.

Hetkel on ringkonnas 108 tegevliiget, 2 noorliiget, 4 toetajaliiget

Ringkond jaguneb Põlva, Räpina, Orajõe ja Kanepi jaoskondadeks.


Naiskodukaitse on Kaitseliidu naisorganisatsioon, mille eesmärgiks on naiste kaasamine riigikaitsesse ning laiemalt kogu ühiskonna turvalisemaks muutmisse.
Siin leidub harivat ja väljakutseterohket tegevust igale naisele.


Naiskodukaitse mitmekesisust ilmestavad nn kolm sammast, millele kogu meie tegevus tugineb.

Teadlik ja oskuslik kodanik - 
Kõige aluseks on baasväljaõppe (BVÕ) läbinud naiskodukaitsja, kes suudab tänu oma väljaõppelt saadud teadmistele ja oskustele nii tava- kui ka kriisiolukorras ise hakkama saada, märgata abivajajat ning anda abi. Ta on alustala turvalisema kogukonna loomisel.

Riigikaitse lai käsitlus ehk mittesõjalised tegevused - 
Olulise suunana arendab Naiskodukaitse elanikkonnakaitse valdkonda, koolitades nii oma liikmeid kui ka elanikke väljaspool organisatsiooni. Lisaks on välja töötatud kõikidele Eesti inimestele suunatud mobiilirakendus „Ole valmis!“, kust saab juhiseid erinevates kriisiolukordades käitumiseks, koduste varude kogumiseks ja palju muud vajalikku. Evakuatsioonirühma kuuluvad naiskodukaitsjad toetavad elanikkonda evakuatsioonikohtade tööga erinevates kriisides.
Naiskodukaitse suureks väärtuseks on meie vabatahtlikud juhid, instruktorid ja mentorid. Nende panus riigikaitsesse on laiapindne ja ei paista ehk kohe välja, kuid tänu nende tegevusele on kõik kolm tugisammast tugevalt seotud ning organisatsioon astub ühte jalga.
Olulise partnerina panustavad naiskodukaitsjad veteranide toetuseks läbiviidavasse Sinilillekampaaniasse, suurt logistilist ja juhtimisalast kompetentsi nõudev ülesanne on olnud ka 40 000 inimese toitlustamine laulu- ja tantsupeol. Ringkondades tehakse tihedat koostööd kohalike omavalitsustega ja teiste koostööpartneritega teadlikuma ja ühtehoidvama kogukonna loomisel. Olulisel kohal on töö noortega, paljud naiskodukaitsjad on noortejuhid Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonides ning osalevad ka riigikaitseõpetuse laagrite läbiviimises.

Osalemine sõjalises riigikaitses - 
Naiskodukaitse osaleb Kaitseliidu ülesannete täitmisel. Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse. 2020. aasta sügisel oli Kaitseliidu sõjalistel ametikohtadel (pioneerid, tankitõrjurid, miinipildurid, võitlusgrupi liikmed jne) üle 600 naiskodukaitsja. Kui ajateenistuse läbimiseks on vanusele ülempiir, siis Naiskodukaitses võimaldame ka vanematel kui 28-aastastel saada sõjalist väljaõpet.

Naiskodukaitse juhtmõte on lihtne – riigikaitse laia käsitluse kohaselt on riigikaitses koht igale naisele ning naisorganisatsioonina suudetakse riigikaitse valdkonda kaasata ka paljud sellised naised, kes muidu päris kindlasti kõrvale jääksid. Kõiki neid naisi ühendab üks – tahe vabatahtlikult panustada riigikaitsesse.

Täiendavat informatsiooni Naiskodukaitse organisatsiooni kohta leiad: http://www.naiskodukaitse.ee