Teksti suurus:
A A A

Laskevõistlus "Koloneli laskmine"

10.07.2019
Lp. Põlva maleva liikmed!
 
Valgamaa malev korraldab 24.08.2019 Valga maakonnas, Jaanikese külas, Metsniku lasketiirus laskevõistluse „Koloneli laskmine“. Täpsem info laskevõistluse kohta on toodud allpool olevas laskevõistluse juhendis. Osaleda saavad kõik Põlva maleva KL liikmed.  Piirangu seab ainult võistkondlik piirarv, milleks on viis liiget (esindaja ehk nn abikohtunik, kes sooritab üllatusülesande + 4 võistlejat).
Tule ja esinda oma malevat. Registreerida saab Põlva malevas kohapeal või helistades Põlva maleva korrapidajale (71 79299). Registreerimine lõppeb 09.08.2019. NB! Kui on rohkem huvilisi kui võistluse juhend ette näeb, siis tehakse registreerinute vahel valik.
 
Põlva maleva poolt tagatakse:
  • Transport (täpsem sõiduk selgub pärast registreerimist kui võistkond koos)
  • Laskemoon (nii püstol kui ka automaat)
  • Relvastus (püstoli puudumisel tagab selle Põlva malev, automaadi osas kasutatakse oma teenistusrelva).
  • Toitlustamine (korraldaja tagab osalejate toitlustamise sooja lõunasöögiga).
Parimate soovidega,
Põlva malev
JUHEND:
 KAITSELIIDU VALGAMAA MALEVA KOMBINEERITUD LASKEVÕISTLUSE
''KOLONELI LASKMINE”
 
1. EESMÄRK:
a. Tõsta maleva struktuuriüksuste laskeoskus taset ja propageerida laskesporti;
b. Süvendada jõustruktuuride vahelist koostööd.
 
2. AEG JA KOHT:
 
Võistlus viiakse läbi 24.08.2019 Valga maakond, Valga vald, Jaanikese küla, Metsniku lasketiir.
OSAVÕTJAD:
a. Võistlusest võtavad osa kutsutud Kaitseliidu malevate, Kaitseväe üksuste ja Läti Zemessardze võistkonnad.
b. Igat allüksust esindab viis isikut: neli võistlejat, kes võistlevad kõigil aladel ning üks esindaja, kes on nii abikohtunik ja sooritab üllatus-oskusülesande.
 
3. AJALINE TEGEVUSKAVA

0800 Kogunemine Metsniku lasketiiru parklasse
0830 Võistluse avamine, ohutustehnika ja raja tutvustus
0930 Võistluslaskmine
1300 Lõuna jooksvalt
1700 Võistluse lõpetamine ja autasustamine
 
4. LASKEHARJUTUSE KIRJELDUS JA ESINDAJATE OSKUSÜLESANNE:
 
4.1 Kombineeritus võistluslaskeharjutuse kirjeldus:
A. Peale käsklust „START“ alustab võistleja liikumist ja aeg läheb käima. Võistleja jookseb/liigub positsioonile A 1, kus võtab püstoli kabuurist välja, laeb püstoli ja laseb kahte sihtmärki - mõlemasse 4 (neli) lasku. Salve tühjenemisel teeb relva ohutuks (st laeb relva tühjaks ja kinnitab uue laetud salve) ning liigub laadimata relvaga edasi positsioonile A 2 relv käes, relvasuue suunatud sihtmärkidele. Jõudes positsioonile laeb relva ja laseb 8 (kaheksa) lasku kiikuva sihtmärgi pihta. Laskmise lõpetamisel võistleja laeb relva tühjaks ja asetab kabuuri ning tühjad salved salvetaskusse. Peale seda võib alles edasi liikuda.
B. Seejärel jookseb/liigub positsioonile B. 3 granaati heidetakse ühe kaupa varje tagant vabalt valitud asendist kasti. Kastid asetsevad kolmel erineval kaugusel. Võistleja ise valib missugusesse kasti ta viskab granaadid. Pärast heitmist varjuma ei pea.
C. Seejärel jookseb/liigub võistleja positsioonile C1, laeb automaadi ja laseb 50 m distantsilt laskesein “Trepp“ vabalt valitud laskeasendi kahel erineva kõrguse astme pealt mis on märgistatud kollase lindiga, 5 lasku ühelt astmelt elektroonilisse sihtmärgi number ühe pihta ja 5 lasku teiselt astmelt elektroonilise sihtmärgi number kahe pihta. Relva võib toetada astmele. Salve tühjenemisel teeb relva ohutuks ning liigub C 2 positsioonile laadimata relv käes, vintraud suunatud sihtmärkidele. C 2 positsioonil laeb relva ja laseb kahest erineva kõrgusega aknast, mis on märgistatud kollase lindiga. Laskur ei tohi relva toetada aknaavale ja relvaraua suue ei tohi olla avast väljas. 5 lasku ühest aknast elektroonilise sihtmärgi number kolm (3) pihta ja 5 lasku teisest aknast vabalt valitud laskeasendist elektroonilise sihtmärgi number neli (4) pihta. Laskmise lõpetamisel võistleja laeb relva tühjaks, asetab salved varustusse ja jookseb finišisse, kus aeg läheb kinni.
 
4.3 Esindajate oskusülesanne
a. Esindaja sooritab oma võistlejate võistlusrajal oleku ajal üllatus-oskusülesande.
b. Esindajate tulemuste arvestamine: Iga tabamus võtab maha aega vastavalt tulemusele (nt tabati ala A, B või C võetakse maha vastavalt 20, 15 või 10 sekundit lõppajast); maksimaalselt võimalik kokku 60 sekundit. Iga mööda tabamuse eest saab 20 karistussekundid, maksimaalselt 60 karistussekundit.
c. Relva tutvustus toimub kõigile esindajatele korraga peale raja tutvustamist. Kui esindaja ei ole oma võistlejate rajal oleku ajal ülesannet ära täitnud, siis saab võistkond karistusena lõppajale juurde kümme (10) karistusminutit.
 
5. ÜLDISED VÕISTLUSTINGIMUSED
 
5.1 Kohustuslik varustus, relvastus ja laskemoon võistlusrajale minnes:
a. Ametkonna välivorm saabastega, kiiver, kõrvatropid/ - klapid, kaitseprillid, killu- või kuulivest, rakmed või lahingvest (kaaluga 15kg), individuaalne esmaabi pakk (MK1);
b. Täiskaliibriline teenistus püstol (HK USP, püstol „Makarov“), kabuur, 2 (kaks) salve, 16 padrunit;
c. Täiskaliibriline teenistusrelv automaat (AK4, G3, G36, AK74, AKS74U, Galil) ja 2 (kaks) salve, 20 padrunit.
d. Osalevad võistkonnad tagavad endale laskemoona ise, välja arvatud Läti Zemessardze võistkonnad.
e. Varulaskemoon võtta võistkondadel ise kaasa, kui on laskeharjutust vaja uuesti sooritada.
 
5.2 Korraldaja poolt tagatav varustus
a. Korraldaja tagab vajadusel Läti Zemessardze võistkondadele vajamineva relvastuse (püstol H&K USP, automaat AK-4) ja laskemoona (padrun 9x19mm ja 7,62 x 51mm), õppegranaadid.
b. Kolm (3) treeninggranaati sütikutega tagab korraldaja.
 
5.3 Üldised reeglid:
a. Väljaspool ettevalmistus ala ja võistlusrada on relvad tühjaks laetud, salved salvetaskutes;
b. Ettevalmistusalas (edaspidi EVA) laetakse püstoli mõlemasse salve 8 (kaheksa) padrunit, kokku 16. Automaadi mõlemasse salve laetakse 10 padrunit, kokku 20;
c. EVA vahetult enne võistlusrajale minnes kontrollija käsul “RELV OHUTUKS“ laskur laeb mõlemad relvad tühjaks ja kinnitab lahingmoonaga laetud salve relvale. Ülejäänud salved asetab salvetaskutesse, mis peab olema stardihetkel kinni kuni laskepaigani;
d. EVA kontrollitakse varustuse ja relvastuse vastavust nõuetele;
e. Püstoli kabuur peab paiknema selliselt, et kabuuri asetatud relva raud oleks suunatud alla, kuid raud ei oleks suunatud laskuri jalgadest kaugemale kui üks meeter;
f. Kasutatakse ainult relvi millel on mehaaniline sihik (keelatud on kasutada optilisi, laser ja holopoint sihikuid);
g. Kasutatakse ainult ametkonna teenistusrelvi. Isiklikud relvad on keelatud;
h. On keelatud kasutada võistlusrajal rohkem laskemoona kui võistlus juhendis on ette nähtud;
i. Ettevalmistunud võistleja on kohal EVA kümme (10) minutit enne laskeharjutuse algust;
j. Rajal olles saadab võistlejat üks kohtunik, kellel on kasutada kaks stopperit aja võtmiseks;
k. Harjutust sooritab korraga üks võistleja ja läbib raja kästud järjekorras;
l. Stardi järjekorra kinnitab peakohtunik;
m. Võistlustrass on märgistatud ohutuslintidega (puna-valge lint), millest kõrvale kaldumine on keelatud;
n. Laskeasendi valib võistleja ise vastavalt takistusele, kuid peab jääma määratud laskepositsioonile (märgistatud kollase lindiga);
o. Keelatud on salve vahetamine ja relva laadimine liikumise ajal ühelt positsioonilt teisele;
p. Raja läbimiseks on aega maksimaalselt 10 minutit. Kui võistlejal on raja läbimiseks veel 1 minut siis kohtunik teavitab „MINUT“.
 
5.4 Võistleja diskvalifitseeritakse:
a. Kui võistleja raja läbimise aeg ületab 10 minutit;
b. Kui võistleja jätab teadlikult laskepositsioonile salve või relva;
c. Kui võistleja kaotab võistlusrada läbides relva(d);
d. Kohtunikule mitteallumise, võistlusreeglite või kehtestatud ohutusnõuete rikkumise eest.
 
6. TULEMUSTE ARVESTUS:
6.1 Punktiarvestus:
a. Iga möödalask annab lõppajale 10 karistussekundit juurde, va A 2 positsioonil möödalasud karistussekundeid ei anna;
b. Iga tabatud lask võtab maha aega vastavalt tulemusele (nt tabati number viite võetakse maha viis sekundit lõppajast);
c. Kui sihtmärki on tabatud rohkem kui ette nähtud, siis arvestatakse ainult madalamaid tulemusi;
d. Iga mööda visatud granaat annab võistleja lõppajale lisaks 20 karistussekundit (möödaviskeks loetakse ka seda kui granaat kastist tagasi välja põrkub), maksimaalselt 60 karistussekundit;
e. Esimesse kasti kukkunud granaat võtab võistleja lõppajast maha kümme (10) sekundit, teise 15 sekundit ja kolmandasse 20 sekundit, maksimaalselt 60 sekundit. Tabamuseks loetakse ainult kasti sisse visatud/kukkunud granaati;
f. Võistleja, kes kaotab rajal kohustuslikku varustust, saab karistuseks iga puuduva eseme eest lõppajale juurde kümme sekundit. Karistuspunkte ei saa kõrvatroppide kaotamise korral.
 
6.2 Üldarvestus:
a. Laskmise tulemused arvestab kokku peakohtunik, kes saab andmed abikohtunikelt;
b. Lõppajana arvestatakse kokku kogu raja läbimiseks kulunud aeg ja laskmiste tulemusi, mis on ümber arvestatud ajaks. Võitja on see, kellel on üldarvestuses kõige lühem lõppaeg. Samade lõppaegade korral on võitja paremini lasknud võistleja;
c. Võistkonda, kellel on diskvalifitseeritud võistlejaid ei arvestata võistkondlikku arvestusse;
d. Võistkonnad järjestatakse võistkonna liikmete lõppaegade summade ja esindaja poolt sooritatud tulemuse järgi. Võrdsete tulemuste korral loetakse paremaks võistkond, kes saavutas kõrgema laskmistulemuse.
 
7. PROTESTI ESITAMISE KORD:
a. Protestid esitatakse kirjalikult 15 minuti jooksul peale tulemuste teatamist laskurile;
b. Hilisemaid esitatud proteste kohtunikekogu arutama ei hakata;
c. Protestid lahendab peakohtunik.
 
8. AUTASUSTAMINE
a. Kolme parimat individuaalset võistlejat autasustatakse diplomi ja medaliga;
b. Kolme parimat võistkonda autasustatakse diplomiga ja karikaga;
c. Parim võistkond lisaks saab rändkarika;
d. Viis järjestikust aastat võitnud võistkond saab rändkarika endale ja toob uue rändkarika.