Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu maleturniir 16.novembril 2019

15.10.2019Eesmärk ja ülesanne:
Selgitada Kaitseliidu 2018.a meistrid males, parimad võistkonnad ja propageerida maleharrastust kaitseliitlaste ja kaitseväelaste hulgas.

Aeg ja koht:
Maleturniir toimub 16.novembril 2019.a algusega 11:00-16:30 (mandaat 10:00-10:55) Kaitseliidu Peastaabi miinisaalis, Toompea 8.

Osalejad:
Võistlusel saavad osaleda kõikide Kaitseliidu malevate, Peastaabi, Naiskodukaitse, Küberkaitse, Kaitseväe Peastaabi, Kaitseväe väeosade ja üksuste maletajad. Peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust. Võistkonna moodustavad 1 mees ja 1 naine igast piirkonnast või struktuuriüksusest. Individuaalvõistlejate osalemisele piiranguid ei ole. Võistkondade koosseisud fikseeritakse enne võistluse algust. Võistluse ajal võistkondade koosseisus muudatusi teha ei lubata.
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 14. novembriks 17:00 e-postiga margus.purlaukaitseliit.ee. Registreerimisel lisada oma auaste, eesnimi, perekonnanimi, malev ja sünniaasta.
Võistluspäeval mandaat kell 10:00- 10:55 võistluspaigas.

Võistluste korraldus ja võistlemistingimused:
Mängitakse kiirmalet 7 vooru šveitsi süsteemis mõtlemisajaga 15+15 minutit (vooru kestvus 30 minutit ühtses rühmas.
Kõik voorud mängitakse FIDE malereeglite järgi (http://www.maleliit.ee/varia/reeglid/).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) omavaheline kohtumine (kui kõik kohajagajad on omavahel mänginud);
b) voorujärgsete punktide summa;
c) Buchholz’i koefitsent (mängija vastaste punktide summa)
d) Median Buchholz (ilma tugevama ja nõrgema vastase tulemuseta)
e) Buchholz ilma ühe (kahe, kolme jne.…) nõrgema vastaseta
Parimad võistkonnad selgitatakse võistkonna liikmete (registreerimisel võistkonda arvatud liikmed - 1 mees ja 1 naine) poolt saadud punktide summaga.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi SwissPerfect.

Ajakava:
Laupäeval, 16. novembril 2019
Mandaat 10:00- 10:55
11:00 võistluste avamine
I voor 11:20-11:50
II voor 12:00-12:30
III voor 12:40-13:10
IV voor 13:20-13:50, lõunapaus
V voor 14:10-14:40
VI voor 14:50-15:20
VII voor 15:30-16:00
Võistluste lõpetamine 16:15

Autasustamine:
Võistkondlik arvestus
I koht - karikas+diplomid võistkonna liimetele
II koht - karikas+ diplomid võistkonna liimetele
III koht - karikas+ diplomid võistkonna liimetele
Individuaalne arvestus
Üldarvestus:
I koht - medal+mälestusplaat+diplom
II koht - medal+mälestusplaat+diplom
III koht - medal+mälestusplaat+diplom
Naised:
I koht - medal+mälestusplaat+diplom
II koht - medal+mälestusplaat+diplom
III koht - medal+mälestusplaat+diplom
Parim noor (noorem kui 23 a) – Kaitseliidu meene
Parim veteran (60 a või vanem) – Kaitseliidu meene
Üks võistleja võib saada mitu auhinda erinevates kategooriates.

Üldist:
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos võistluse
korraldajaga.