Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas I (ülesandekeskne juhtimine) 01.–03.11.2019

07.10.2019Kaitseliidu kool viib läbi "Juhtimine praktikas 1" (ehk ülesandekeskne juhtmine) ajavahemikul 01.–03.11.2019, Alu-s, Rapla maakond.

Sihtgrupp:
1. Kompaniipealik, pealiku abi;
2. Rühmapealik, pealiku abi;
3. Jaopealik;
4. NAKkl kursuslane.

Üldeesmärk:
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.

Saavutatav pädevus:
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.

Läbiviimise põhimõtted:
Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-6). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.

Kursuse läbimine on eelduseks "Juhtimine praktikas 2" (inimesele orienteeritud juhtimine).

Kursuslasele esitatavad nõuded:
1. Kursuslasel on keskharidus (sh. omandamisel);
2. Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.

Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursusele registreerimine:
Huvilistel palume registreerida MHK 14. oktoobriks 2019 maleva korrapidaja juures. Kohtade arv on piiratud.

Kursusega seonduv teave: telefonilt 5383 4492