Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas 2 (JUP2)

31.10.2019Lp maleva liikmed! 

KL kool viib läbi juhtimine praktikas 2 (JUP 2).
Kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 29.11–01.12.2019

Sihtgrupp:
Kursuslane on läbinud kursuse Juhtimine praktikas 1 (JUP1)
Kursuslane omab soovituslikult vähemalt jaosuuruse üksuse juhtimise kogemust.

  • Malevkonna pealik
  • Kompaniipealik, pealiku abi
  • Rühmapealik, pealiku abi
  • Kogemusega jaopealik
  • Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
  • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
  • Naiskodukaitse erialagrupi juht
  • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
  • küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige

Osalejate arv on piiratud (kuni 24 osalejat).

Üldeesmärk:
Kursuse tulemusena on Kaitseliidul juhid, kes lähtudes inimesekeskset juhtimisest aitavad teadlikult kaasa organisatsioonile pandud ülesannete täitmisele.

Teemad:
 1. Inimesekeskse juhtimise tegevused
 2. Juhtimisülesannete järgne analüüs

Läbiviimise põhimõtted:
Kursus toimub statsionaarõppena kolmel tööpäeval või ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.

Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:

1. ROKkl(R)
2. RVAKkl (RV)

Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursusele registreerimine:
Huvilistel võtta ühendust maleva personali spetsilistiga MHK 18.11.2019, tel: 5298297.

Kursusega seonduv teave telefonilt 5383 4492 (KL kooli esindaja).