Teksti suurus:
A A A

"Juhtimine praktikas 1"

18.12.2019Lugupeetud maleva liikmed!

Kaitseliidu kool viib läbi "Juhtimine praktikas 1".

Toimumisaeg:
14.02-16.02.2020

Toimumiskoht:
Kaitseliidu kool, Raplamaa, Alu

Sihtgrupp (vabatahtlikud):
  • Malevkonna pealik
  • Kompaniipealik, pealiku abi
  • Rühmapealik, pealiku abi
  • Jaopealik
  • NAKkl kursuslane
  • Kaitseliidu erinevate tasandite juht ja juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
  • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
  • Naiskodukaitse erialagrupi juht
  • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
  • Küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige
Üldeesmärk:
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.

Saavutatav pädevus:
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.

Läbiviimise põhimõtted:
Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-6). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.

Kursusel on 24 kohta.

Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:
Juhtimine praktikas 2 (inimesele orienteeritud juhtimine, JUP 2) 
NAKkl

Kursuslasele esitatavad nõuded:
Kursuslasel on keskharidus (sh. omandamisel).
Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.

Kursusele registreerimine:
Huvilistel palume ennast registreerida maleva korrapidaja juures 30. jaanuariks 2020.

Kursusega seonduv teave telefonilt 5383 4492.

Järgmised JUP 1 kursused 2020. a I poolaastal: 
06.-08.03.2020 
12.-14.06.2020

Lugupidamisega
Põlva maleva staap