Teksti suurus:
A A A

Instruktori kursus 22-24.11. ja 06-08.12.2019

07.10.2019Kaitseliidu kool viib läbi instruktori kursuse ajavahemikul 22-24.11. ja 06-08.12.2019.

Sihtgrupp:
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid, Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.

Saavutatav pädevus:
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.

Läbiviimise põhimõtted:
Kursus toimub Alu-s (Rapla maakond) ja kahel nädalavahetusel (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 1730 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 1730) Väljaõpe koosneb lähiõppest ja sellele eelnevast kaugõppest.

Lähikursusele eelnev kaugõpe viiakse läbi elektrooniliselt ILIAS'e keskkonnas. Kaugõpe on kursuse osa, mille tähtajaks mitteläbimine välistab lähiõppele pääsemise.

Kursuslasele esitatavad nõuded:
1. Kursuslane omab vähemalt keskharidust;
2. Tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist;
3. Kursuslane on positiivse ellusuhtumisega;
4. Kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.

Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele
kooli poolt korraldatavatele kursustele:
1. Laskeinstruktorikursus 1 ja 2;
2. Instruktorikursus 2;
3. Instruktori treeneri kursus;
4. Väljaõppe tehnoloogia kursus;
5. Reservohvitseri kursus (kompaniiülem);
6. Reservohvitseri kursus (rühmaülem);
7. Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel);
8. Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem);
9. Hindaja kursus Kaitseliidus;
10. Välivahekohtuniku kursus Kaitseliidus.

Naiskodukaitse poolt korraldatavatele kursustele:
1. Organisatsiooniõpetuse instruktori kursus;
2. Esmaabi instruktori kursus;
3. Toitlustusinstruktori kursus.

Kursusega seonduv teave telefonilt 5326 8330.
Kursusele kandideerijate andmed palume esitada hiljemalt 28.10.2019 maleva korrapidajale (tel: 5234190).

Kohtade arv on piiratud.