Teksti suurus:
A A A

Automaadisalvede soetamisest ja omamisest

29.09.2020
E-poest posti teel piiratud käibega padrunisalvede soetamisest automaadile.
 
Vastavalt relvaseaduse § 20(1) lg 7 on piiratud käibega padrunisalve soetamise, omamise ja valdamise õigus ainult tegevliikmel, kellele on väljastatud vastavale relvale KL relvaluba ja millele sobib kinnitamiseks soetatav piiratud käibega padrunisalv. https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020003#para20b1
Piiratud käibega padrunisalve soetamise ja valdamise õigus ei laiene tegevliikmele, kellele on teenistusrelvaks kinnitatud sõjaväerelv (millele kinnitamiseks see sobib), kuid talle ei ole väljastatud KL relvaluba antud relvale.
Lisaks kuna tegu on sõjaväerelva juurde kuuluva padrunisalvega, siis tegu on sõjalise kaubaga ja välisriigist (ka nt eBay) soetatud piiratud käibega padrunisalve riiki sisseveoks on vaja Kaitseministeeriumi eriluba, mis peab olema olemas enne kauba sissevedu riiki. https://www.riigiteataja.ee/akt/113072018014
Eriloa taotlemise protsess näeb välja selliselt , et tegevliige esitab taotluse oma malevale, malev esitab KLPS-le ja KLPS ministeeriumile. Eriluba saab taotleda ainult isik, kellel on relvaluba relvale, millele relvatarvikuid soetatakse.
Riigisiseselt saab strateegilist kaupa soetada tegevliige, kellel on relvaluba relvale, mille relvatarvikuid soetatakse. Need kellel relvaluba ei ole need seda kaupa poest soetada ei tohi, isegi siis, kui pood seda neile müüks. Seadusest tulenevalt ei tohi pood seda ka teha!
Mida teha kui puudub relvaluba ja relva kodus hoidmise luba? Siis tuleb padrunisalved anda:
1) hoiule oma kaasvõitlejale, kellel vastavad load on olemas või
2) taotleda vajalikud load või;
3) võõrandada see luba omavale isikule.
 
NB! Lisaks täpsustus kuulipilduja lintide osas: Kui kaitseliitlasele ei  ole kodus kuulipilduja hoidmiseks Kaitseliidu relvaluba, siis ei tohi ka kuulipilduja linte kodus hoiustada.