Teksti suurus:
A A A

14.03.2019 Põlva Malevkonna üldkoosolek

05.03.2019
Põlva Malevkonna üldkoosolek 14.03.2019 kell 18:00 Võru tn 3 Põlva. Lisa 1
 
Päevakord
1. Koosoleku rakendamine (osalejate registreerimine, kvoorumi kontroll, koosoleku algusaeg, koosoleku juhataja ja protokollija valimine, nõusoleku küsimine koosoleku helisalvestamiseks, ettekannete ja sõnavõttude aeg).
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Malevkonnapealiku ettekanne.
4. Revisjonikomisjoni ettekanne.
5. Malevkonna juhatuse uue liikme valimine.
6. Malevkonna revisjonikomisjoni uue liikme valimine.
7. Malevkonna tegevust puudutavad küsimused.
8. Vaheaeg. Sõnavõttudeks registreerimine.
9. Sõnavõtud.
10. Ettekannete kinnitamine.
11. Koosoleku lõpetamine.