Teksti suurus:
A A A

Põlva maleva pealik

Major 
Janel Säkk
Sündinud 16. mail 1981 Pärnus

Haridus:
1988 - 1999 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium;
2000 - 2003 KVÜÕA, Kõrgem Sõjakool põhikursus;
2007 - 2009 KVÜÕA, Kõrgem Sõjakool keskastmekursus;

Teenistuskäik:
1999 – 2000 teenistus Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljonis;
01.2004 – 06.2005 Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon miinipilduja rühmaülem;
07.2005 – 09.2006 Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon jalaväekompanii ülema abi;
10.2006 – 01.2007 Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon kompaniiülem;
02.2007 – 06.2007 Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon Jalaväekooli ohvitser-instruktor;
06.2009 – 01.2011 Kaitseliidu Põlva maleva väljaõppeülem;
02.2011 Kaitseliidu Põlva maleva pealiku kt.
03.2013 Kaitseliidu Põlva maleva pealik

Auastmed:
2000 nooremseersant
2001 lipnik
2003 nooremleitnant
2007 leitnant
2010 kapten
2015 major

Autasud:
Kuperjanovi JVP rinnamärk
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
Kaitseliidu teenetemedali III klass

Täiendav info :
keeled: eesti, inglise;

Perekonnd:
abielus, tütar.