Teksti suurus:
A A A

Noored KotkadNoorte Kotkaste Põlva malev
Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.
Noorte Kotkaste interneti lehekülje leiate: http://www.nooredkotkad.ee/

Noorteorganisatsioon Noored Kotkad on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille juhiks on Noorte Kotkaste peavanem, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu Kaitseliidu ülem.

Noorte Kotkaste organisatsiooni noorliikmed võivad olla  7-18-aastased meessoost isikud.
Noorte Kotkaste tegevliikmeteks on täiskasvanud noortejuhid, kes tunnistavad Noorte Kotkaste eesmärke ja oma tegevusega aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

Noorte Kotkaste pühalik tõotus:
Kinnitades ausõnaga, annan pühaliku tõotuse teha kõike, mis minu võimuses, et täita oma kohust Eesti isamaa ees, igal ajal aidata oma ligimest, ustavaks jääda noorkotkaste seadustele ja nende järgi tegutseda. Olen alati valmis!

Noorte Kotkaste juhtlause: Isamaa auks ole valmis! Alati valmis!
Noorte Kotkaste loosung: Mehena meeste ridadesse!

Noorte Kotkaste seadused on:
NOORKOTKAS(t)
võib usaldada
armastab oma kodu ja on ustav isamaale
on abivalmis
on iga noorkotka sõber ja nõrgema kaitsja
on viisakas ja õilis
on looduse sõber ja kaitsja
täidab korralikult oma vanemate ja juhtide käske ega tee midagi poolikult
on julge, rõõmus ja naeratab raskustele
on kokkuhoidlik, töökas ja visa
on puhas mõttes ja teos

Noorte Kotkaste raudsed seadused on:
Noorkotkas on hoolas õppija
Noorkotkas ei tarvita narkootilisi aineid ega alkoholi
Noorkotkas ei suitseta
Noorkotkas austab seadusi

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis sai noorkotkaste liikumine Põlva malevas alguse KL Põlva maleva Veriora rühma Leevi jaos 1992. aastal. Esimesed noorkotkad võeti Leevil vastu 19. mail 1993. aastal. Tänaseks on noorkotkaid kokku vabariigis üle 3500 ja Põlvamaal 226.
 
Hetkel tegutseb Põlvamaal 16 rühma:
                                 Pealik
Ahja rühm                 Piret Palm
Intsikurmu rühm        kontakt: Maive Tõemäe
Kõlleste rühm           Tarmo Haljak
Laheda rühm            Ainika Mägi
Leevi rühm                Irina Vegner
Mikitamäe rühm        Sanna Kõiv
Mooste rühm            Tarmo Vist
Orava rühm              Maaja Glaser
Põlva rühm               Lauri Lutsar
Ridali rühm               Margo Saarna
Ruusa rühm              Joonas Poom
Räpina rühm             kontakt:  Maive Tõemäe
Saverna rühm           Tarmo Haljak
Vastse-Kuuste rühm Malle Mägi
Veriora rühm             kontakt Irina Vegner
Värska rühm             Hannes Helk
 
Meie hulka astumiseks on vaja täita vormikohane avaldus elukohajärgses rühmas. Kandideerimisaeg on 2 kuud. Nooreks Kotkaks olemist tõendab noorkotka vormiriietus: tumesinine müts, sinakas-hall vormipluus, mustad vormipüksid, mustad kingad, sinine kaelarätt ning liikmekaart, mis antakse kätte peale piduliku tõotuse andmist rühma koondusel, aastapäeval või laagris.

Noorte Kotkaste Põlva malev pakub võimalust osaleda meie:
õppepäevadel ja matkadel, piirkondlikes ja vabariiklikes laagrites, spordivõistlustel ja võistlusretkedel.

Võru 3, Põlva 63308
NK noorteinstruktor: Maive Tõemäe
telefon: 717 9267; 524 6871
maive.toemaekaitseliit.ee

NK Põlva maleva pealik Lauri Lutsar
telefon: 530 01272